SPARRING FOR BEDSTEFORÆLDRE

NYHED HOS PRÆMATURSUNDHEDSPLEJERSKE

At blive bedsteforældre, er for de fleste en af de største gaver i livet.

Men hvad gør man, når bedsteforældrerollen bliver svær?

Måske er du blevet bedsteforælder til et barn, som har det svært.

Det kan være, at dit barnebarn er født for tidligt, eller måske har han/hun en diagnose ex. autisme eller ADHD. Det kan også bare være, at du oplever, at dit barnebarn har det svært.

Og det får indflydelse på, hvordan du kan være bedsteforælder. For så kan man højest sandsynligt ikke gøre som ”man plejer”.

Samarbejdet med barnets forældre kan blive udfordret, og det kan være svært at finde sin rolle.

Med et helt arbejdslivs erfaring med børn, og deres forældre, kan jeg hjælpe dig til at forstå, hvad der er på spil, og hvad der kan være godt at gøre.

Med afsæt i min viden og erfaring som sansemotorisk konsulent, kan jeg guide dig videre i det som er svært.

Mine mange års erfaring som sundhedsplejerske, har jeg mødt forældre i nærmest alle tænkelige situationer, og med børn i alle aldre og sammenhænge.

Jeg har særlig viden om for tidligt fødte børn, men efterhånden også en del viden og erfaring i arbejdet med børn med ex. autisme og ADHD.

Og ikke mindst er jeg selv bedsteforælder og kender til de følelser, der kan komme i spil.

Book tid på mabe@sansemotorik.Net eller 2195 9712. Eller på bookingsiden https://sansemotorikdianalund.onlinebooq.dk/

Shot of an adorable little girl warmly hugging her grandmother outdoors

NYHED: NU TILBYDER JEG HJEMMEBESØG PÅ SJÆLLAND

Er det svært for jer at komme til min klinik, kan jeg komme hjem til jer, så vi kan mødes i trygge og vante rammer.

Tilbuddet er til præmature i alle aldre, og et besøg kan f.eks. indeholde følgende:

Vejledning og støtte til, hvordan man som forældre og familie, bedst støtter det præmature barn.

Hvordan man sikrer den bedste overgang til pasningstilbud og skole.

Eller hvordan støtter man den præmature teenager.

At skærme og skubbe i rette mængder.

Om senfølger og sanseintegrationsudfordringer, eller hvad der ellers måtte røre sig hos Jeres barn/familie.

Men det kan også være, at I har noget andet som fylder, og så tager vi selvfølgelig afsæt i det.

Pris 1500 kr. for 1½ time.

Prisen gælder for en max. afstand på 50 km fra Sorø, og der tillægges kørselspenge efter statens høje takst.

Skal jeg køre længere, finder vi en pris, passer i forhold til min køretid.

Det er selvfølgelig også stadig muligt at få en præmaturkonsultation i min klinik i Dianalund. Eller et sansemotorisk forløb. I kan se alt sammen på min bookingside, som I finder lige her:

https://sansemotorikdianalund.onlinebooq.dk/

HER KAN DU LÆSE OM HVAD JEG TILBYDER

Præmaturkonsultation i min klinik i Dianalund:

Søger du støtte til dit præmature barn, og dig som forælder? Jeg har erfaring med at følge børnene helt op i skolealderen. Typisk er behovet stort i forbindelse med start eller skift af dagtilbud, ligesom skolestart kan føre nogle spørgsmål med sig. Det kan også være, at søvn, mad, udvikling og trivsel er i spil. Følger af den præmature fødsel, hvad det betyder for barnet, men måske også for Jer som forældre.

Vi kan drøfte det som er en udfordring for Jer, og som I ønsker. Sammen kan vi kan afdække om der er behov for yderligere tiltag , såsom kontakt til andre faggrupper, behov for sansemotorisk træning eller andet.

Pris 850 kr. pr. 45 minutter

Sparring for forældre og bedsteforældre:

Har du brug for at vende dit barns/barnebarns/din families situation, så kan vi tage en snak enten over telefon eller online. Jeg kan guide dig videre i det som er svært i forhold til dit barn. Måske er det forståelsen, måske er det samarbejdet med fagfolk, eller måske er det udfordringerne i familien og generationer imellem. Jeg vil med afsæt i min viden og forståelse om sansemotorik og børns udvikling, byde ind med det som kan være relevant og brugbart for jeres situation.

Pris 750 kr. pr. 60 minutter.

Se nærmere på bookingsiden https://sansemotorikdianalund.onlinebooq.dk/

Betales via bankoverførsel til 6823 1124386.

Foredrag om præmature og senfølger:

Jeg går gerne ud og holder foredrag eller underviser i præmature og senfølger. Mit fokus er sanseintegration og sansemotorik. Hvad ser vi? Hvad skal vi holde øje med? og hvad gør vi ved det?

Foredrag/undervisning kan tilrettes forældre og/eller fagfolk.

Skriv til mig på mabe@sansemotorik.NET, så kan aftale rammer og pris for det I efterspørger.

Sansemotorisk undersøgelse og træning

Udbydes i min klinik i Dianalund under konceptet Sanse Motorik(R) – det bedste til dit barn

Sansemotorisk undersøgelse af ca.1½ times varighed inklusive skriftlig rapport

Pris 1550 kr.

Efterfølgende sansemotorisk træning, baseret på undersøgelsen

Pris 850 kr. pr. lektion (ca. 45 minutter)

Booking af diverse (dog ikke foredrag) kan ske her https://sansemotoriksmoerum.onlinebooq.dk/

Læs mere om, hvordan det foregår og virker inde på vores fælles hjemmeside

www.sansemotorik.NET