HER KAN DU LÆSE OM HVAD JEG TILBYDER

Præmaturkonsultation i min klinik i Dianalund:

Søger du støtte til dit præmature barn, og dig som forælder? Jeg har erfaring med at følge børnene helt op i skolealderen. Typisk er behovet stort i forbindelse med start eller skift af dagtilbud, ligesom skolestart kan føre nogle spørgsmål med sig. Det kan også være, at søvn, mad, udvikling og trivsel er i spil. Følger af den præmature fødsel, hvad det betyder for barnet, men måske også for Jer som forældre.

Vi kan drøfte det som er en udfordring for Jer, og som I ønsker. Sammen kan vi kan afdække om der er behov for yderligere tiltag , såsom kontakt til andre faggrupper, behov for sansemotorisk træning eller andet.

Pris 850 kr. pr. 45 minutter

Konsultation via telefon eller Skype:

Har du brug for at vende dit barns/din families situation, så kan vi tage en snak enten over telefon eller Skype. Jeg kan selvsagt ikke vurdere dit barn på denne måde, men kan guide dig videre til relevante samarbejdspartnere/fagfolk.

Pris 400 kr. pr. 30 minutter.

Betales via Mobile-pay når vi starter konsultationen på nr. 43040

Foredrag om præmature og senfølger:

Jeg går gerne ud og holder foredrag eller underviser i præmature og senfølger. Mit fokus er sanseintegration og sansemotorik. Hvad ser vi? Hvad skal vi holde øje med? og hvad gør vi ved det?

Foredrag/undervisning kan tilrettes forældre og/eller fagfolk.

Skriv til mig på mabe@sansemotorik.NET, så kan aftale rammer og pris for det I efterspørger.

Sansemotorisk undersøgelse og træning

Udbydes i min klinik i Dianalund under konceptet Sanse Motorik(R) – det bedste til dit barn

Sansemotorisk undersøgelse af ca.1½ times varighed inklusive skriftlig rapport

Pris 1550 kr.

Efterfølgende sansemotorisk træning, baseret på undersøgelsen

Pris 850 kr. pr. lektion (ca. 45 minutter)

Booking af diverse (dog ikke foredrag) kan ske her https://sansemotoriksmoerum.onlinebooq.dk/

Læs mere om, hvordan det foregår og virker inde på vores fælles hjemmeside

www.sansemotorik.NET