Marianne Bentsen

HUN VAR SIMPELTHEN SÅ HURTIG OG DYGTIG MOTORISK

Ovenstående er en bemærkning jeg ofte støder på. De børn, der som små var meget hurtige i deres udvikling. De trillede næsten fra starten, sad tidligt, kravlede da de var 6 måneder, og gik måske 9-10 måneder gamle. Ofte klapper familie og venner begejstrede i deres hænder, og i mødregruppen bliver der næsten misundelse over […]

NÅR BØRN LANDER MELLEM 2 STOLE

Skolestarten nærmer sig. Og således også for de præmature børn. For mange er det heldigvis forbundet med glæde og spænding, fordi børnene er parate til nye udfordringer, og forældrene er trygge ved, at det nok skal gå godt. Men for nogle giver tanken om skolestart anledning til mange bekymringer, stress og utryghed. Det er forældre […]

KONCENTRATION, INDLÆRING OG SANSEMOTORIK

Jeg møder jævnligt børn, der er udfordrede omkring koncentration og indlæring i skolen. For nogle ses disse udfordringer allerede i børnehaven, hvilket kan gøre, at der bliver bekymring omkring barnets skoleparathed. For når det er svært at holde fokus og koncentration, vil det unægtelig give problemer i forhold til skolen. For nogle børn er forklaringen […]

FOREDRAG OG DEBATEFTERMIDDAG OM PRÆMATURE BØRN/UNGE – for forældre, bedsteforældre, fagpersonale og pårørende. Lørdag d. 2. marts kl. 15 i min klinik i Smørum holder jeg foredrag, hvor fokus er på de præmature børn og unge. Emnet er senfølger/sansemotorik/sanseintegration hos præmature børn/unge. Hvad er det der gør, at nogle præmature er sensitive, let bliver overstimulerede, […]

ROD I KLINIKKEN - ROD I HJERNEN. OM SANSEINTEGRATION

SANSEINTEGRATION Er når hjernen kan tolke, sortere og anvende sanseindtryk på en hensigtsmæssig og brugbar måde. Når hjernen kan samle forskellige sanseindtryk til en meningsfuld helhed. Mange af de børn, der kommer i min klinik, er udfordrede omkring sanseintegration. Et af symptomerne kan være, at det kaos, som er i barnets hjerne, afspejles i deres […]

DET SOM HJERTET BANKER FOR

Min mand driller mig en gang imellem. Han driller mig med, at jeg har det allerbedst, når der er nogle børn jeg kan hjælpe…. Og det er trods alt ikke så godt med børn i nød, heller ikke selvom man gerne vil have nogen at hjælpe Men faktisk har han helt ret. F.eks. så har […]

DEN PRÆMATURE HJERNE

Det nye nummer af “Livsbladet” er netop dumpet ind i min postkasse. Til Jer som ikke kender det, kan jeg fortælle, at det er Dansk Præmaturforenings medlemsblad. Den første artikel jeg slår op på, er lige vand på min mølle. Den er skrevet af Nancy Bazilchuck og handler om den præmature hjerne. Om at præmatures […]